Kemp

PŘÍPRAVNÝ KEMP 2020

Přípravný kemp Tleskaček proběhne ve dnech 24. – 28. srpna 2020.

Sportovní týden bude probíhat formou příměstského tábora a jeho cena činí 2 200,- Kč. V ceně sportovního týdne je zahrnuto stravování (obědy, zdravé svačinky) a pitný režim, výlety po okolí, sportovní a taneční průprava.

Přihlášku odevzdejte do kanceláře BK Děčín s.r.o. nebo zašlete elektronicky na e-mail info@tleskacky.cz nejpozději do 30.6.2020 a zálohu ve výši 1 600,- Kč uhraďte bezhotovostně na číslo účtu 2601573225/2010 (nejpozději do 30.6.2020). Druhou platbu (tj. 600,- Kč) uhraďte nejdéle do 31.7. 2020, též bezhotovostně.  Podrobnosti platby: variabilní symbol je rodné číslo dítěte a do poznámky uveďte text: přípravný kemp – tlesk.

Podrobné informace o přípravném kempu Vám zašleme prostřednictvím e-mailu 14 dní před začátkem akce.

Storno podmínky: písemné zrušení účasti na Přípravném kempu Tleskaček více jak 14 dní před zahájením akce 50 % z celkové částky, 14 až 5 dní před zahájením 70 %, méně jak 5 dní před zahájením sportovního týdne 80 % z celkové částky.

Součástí přihlášky je prohlášení o bezinfekčnosti. Prohlášení o bezinfekčnosti odevzdejte trenérce v den nástupu akce, tj. 26.8.2019. Prohlášení nesmí být starší více než jeden den před nástupem na akci.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat (info@tleskacky.cz).