Platby

PLATBY

SEZONA 2021/2022

Mini  1300,- Kč / pololetí

Děti a junioři 1850,- Kč / pololetí

V případě přihlášení do klubu více sourozenců, platí mladší sourozenec 50 % kurzovného.

Splatnost první části je 30. 9. 2021
Splatnost druhé části je 31.01.2022

Platby posílejte bezhotovostně na číslo účtu 2601573225/2010, variabilní symbol je rodné číslo dítěte bez lomítka, do textu uvést jméno dítěte a účel platby.
Platby za kostým, trička a ponožky probíhají v hotovosti.

Příspěvky je možné platit oproti faktuře. Pokud potřebujete vystavit fakturu, obraťte se na paní účetní Alena Ingrišová ingrisova@bkdecin.cz.  Faktura se vystavuje před zaplacením členských příspěvků. Pokud budete komunikovat s paní účetní je potřeba napsat jméno, částku a kategorii (děti/mini), popřípadě zašlete objednávku firmy, která bude fakturu proplácet.

Pokud chcete vystavit potvrzení o platbě, prosím, napište si o něj na email: info@tleskacky.cz. Uveďte: jméno, datum narození, rodné číslo, den platby. Na základě této žádosti připravíme doklad. Toto potvrzení se vystavuje výhradně pro účely příspěvků od zdravotních pojišťoven. 

Mini děti

1.300Pololetí
Přihlásit se